Vtejte na strnkch o elektru - smety.webz.cz


Tento web je hlavn zamen na moje konstrukce Teslova transformtoru a vysokho napt, ale jsou zde i ostatn zapojen, kter jsem stavl pro svoji potebu

vysok napt

2100V~ s MOT
4200V~ s 2 MOTy
MOT se zdvojovaem
30kV s televiznm trafem
Mal klasick jiskiov Teslv Transformtor
Velk jiskiov Teslv Transformtor - nov foto s novmi kondenztory
2 MOTy - zdroj pro teslv transformtor

nzk napt

Regulovateln stabilizovan zdroj 30V 5A ss
Laser z DVD-RW
Indukn ohev
Pomal nbh zdroje - softstart

zajmavosti, rozbory, popisy

Rozbor svitkovho kondenztoru z mikrovlnn trouby
MOT - Trafo z mikrovnn trouby
Kondenztor Bosch 40uF 2500Vdc

vbojky

Vysokotlak sodkov vbojka Tesla SHLP 210W

ostatn

zkladn vci o elektru
vroba kondenztoru pro Teslv transformtor
oprava rdia Meridian 237

vtina schmat na tto strnce je pevzato z ostatnch web a jen se chci podlit o zkuenosti z vroby poppad o pr vlastnch prav

O mn a strnkch
Kontakt
Nvtvn kniha


celkov poet nvtv
posledn aktualizace 5.7.2010