MOT 2100V~ s 3uF

MOT (Microwave Oven Transformer) je jeden z nejjednodušších vysokonapěťových zdrojů které lze získat. Jeho napětí na výstupu bývá okolo 1900V~ až 2100V~ a zkratový proud 1A až 2A. Zapojení jsem získal z http://danyk.wz.cz Jedná se o zapojení se 2-4mi kondenzátory z mikrovlnné trouby, každý o kapacitě okolo 1uF do jedné větve výstupu trafa. Oblouky tolik nezhasínají a jsou delší než ze "surového" motu, kdy se mot připojí přímo do sítě. Samozřejmě nelze mot přetěžovat dlouho, silně se zahřívá a následně může dojít k jeho zničení.

Výstraha: Pamatujte, že toto zapojení je velmi nebezpečné. V el. zásuvce je proti zemi 230V~ a mezi fázemi 400V~ a na !JEDINÉM! VÝSTUPU z !JEDNOHO! MOTu je 2100V~ Transformátory mají velký odběr proudu ze sítě. Hrozí výpadek jističů, spálení rozvodných pojistek nebo požár elektrických rozvodů. Ke stavbě nikoho nenutím - můžete se svobodně rozhodnout. Za újmy na zdraví a na majetku nemám žádnou odpovědnost.

schema
Schema

na hlavní stranu