2x MOT 4200V~ s 1,5uF

Toto je zapojení 2 motů primáry paralelně a sekundáry sériově s 1.5uF kondenzátorem získaný serio-paralelním pospojováním kondenzátorů z mikrovlnných trub, každý o kapacitě 1uF na 2100Vac Na výstupu je 4200Vac. Před zapojením je nutno zapojit výkonové tlumivky, jinak hrozí výpadek jističe, spálení pojistek popřípadě může shořet el. vedení!!!. Na schématu 3 je vidět zapojení 2 motů do různých fází. Toto je pouze experimentální zapojení - sice lze vynechat tlumivky a moty zapojit přímo do sítě, ale z důvodů posunu jednotlivých fází se jeden z motů silně zahřívá protékajícím vyrovnávacím proudem. Nutné dávat pozor na zapojení vinutí traf! První 2 obrázky jsou stejné, liší se pouze zapojením vinutí traf!!!

Výstraha: Pamatujte, že toto zapojení je velmi nebezpečné. V el. zásuvce je proti zemi 230V~ a mezi fázemi 400V~ a na !JEDINÉM! VÝSTUPU z !JEDNOHO! MOTu je 2100V~ Transformátory mají velký odběr proudu ze sítě. Hrozí výpadek jističů, spálení rozvodných pojistek nebo požár elektrických rozvodů. Ke stavbě nikoho nenutím - můžete se svobodně rozhodnout. Za újmy na zdraví a na majetku nemám žádnou odpovědnost.
schema se zapojením různých fázízajímavý tvar:)


plazma na výbojem

na hlavní stranu