Indukční ohřev

Indukční ohřev ohřívá předměty pomocí vysokofrekvenkčních vířivých proudů, které se vytváření v rezonanční cívce která tvoří s kondenzátory rezonanční obvod. Jako signalizace rezonance slouží doutnavka, která si při rezonanci rozsvítí. Laditelnost frekvence umožňuje lineární potenciometr 100K. Obvod IR2153 potřebuje vnější napájení 12-15V. V mém případě jsem použil počítačový zdroj. Žárovka 200-500W chrání obvod při špatném naladění nebo závadě pře zničením a je nutná. Při prvním spuštění jsem ji vynechal, a jeden z mosfetů vybuchl. Mosfety potřebují menší chladič. V rezonančním obvodu je zapojená tlumivka na feritovém jádře 8x10mm, který jsem získal z jednoho z traf zničeného počítačového zdroje. má 20 závitů přibližně 1mm tlustým drátem. Vzduchovou mezerou této tlumivky lze měnit výkon, !ale vždy musí nějaká zůstat, jinak hrozí zničení IR2153! Hlavní cívka by měla mít 12 - 30 závitů na průměru 3-10cm a měla by být z tlustého drátu. Cívka i kondenzátory se po chvíli silně zahřívají. Moje cívka má 20 závitů na 5cm průměru, kondenzátory 5x 470nF 250Vac.
V případě že obvod je zkonstruován dobře a pod napětím nepracuje, pravděpodobně je špatný IR2153 (po jeho výměně se musí zvětšit vzduchová mezera v tlumivce)
obvod podle www.danyk.wz.cz

Výstraha: Pamatujte, že toto zapojení je velmi nebezpečné. V el. zásuvce je proti zemi 230V~ a mezi fázemi 400V~. Při špatné konstrukci hrozí výpadek jističů, spálení rozvodných pojistek nebo požár elektrických rozvodů. Teploty indukčního ohřevu dosahují několika set stupňů - nebezpečí požáru. Rezonanční obvod způsobuje elektromagnetické rušení. Kondenzátory zůstávají nabity ještě dlouho po odpojení ze sítě a hrozí úraz stejnosměrným proudem. Ke stavbě nikoho nenutím - můžete se svobodně rozhodnout. Za újmy na zdraví a na majetku nemám žádnou odpovědnost.


Schema


zapojení mosfetů


broušený plošný spoj


2x 100W žárovky paralelně a usměrňovač


rezonanční obvod


hřebík
na hlavní stranu