Malý klasický jiskřišťový Teslův Transformátor

Toto je můj první teslův transformátor ručně navíjený na špulku od šumáků. Vymyslel jej Nikola Tesla (1856-1943). Jedná se o vázaný rezonanční obvod s tlumenými kmity.
Pro napájení je nutné použít vyšší napětí něž 5kV. Bylo by možné použít i nižší, ale potom nastává problém s konstrukcí jiskřiště. Zajímavostí je, že pro Teslův transformátor se může použít stejnosměrné napětí (narozdíl od obyčejných traf), protože nabité kondenzátory tvoří po zapálení jiskry v jiskřišti zdroj. Pro první test Teslova transformátoru jsem použil upravený televizní trafo ze staré televize. Teslův transformátor mi nefungoval, protože televizní trafo pracuje na frekvenci okolo 15kHz a pro vysoké frekvence se chová kondenzátor jen jako vodič. Změna nastala až po usměrnění násobičem z televize. Další zajímavostí TC je, že nemá kovové jádro, tedy žádné plechy - pracuje na vysokých frekvencích v řádech desítek až stovek kHz a jádro by se příliš zahřívalo.
Nejdůležitější pro efektivní funkčnost Teslova transformátoru je vyladit oba rezonanční obvody na stejnou frekvenci změnou kapacity primárních kondenzátorů, počtu závitů primární cívky a přidáním vhodného toroidu.

kondenzátor "lze" koupit (ale musí být stavěný na dané napětí a bude příliš drahý) nebo jej lze postavit z menších kondenzátorů (serio-paralelní kombinace tzv. MMC). Další možnost je výroba kondenzátoru z lina nebo z PET lahve.
Primární cívku můžete udělat z tlustého drátu (popřípadě z koaxu) nebo z měděné trubky. NESMÍ být válcová! Jinak přeskočí výboj ze sekundární na primární a hrozí zničení sekundární cívky! doporučuji použít plochou nebo konickou.
Jiskřiště může být rotační nebo statické. Pro začátek doporučuji použít statické (u rotačního se musí upravovat počet přeskoků na danou frekvenci) a to jednoduše tak, že použijete 2 šrouby naproti sobě nebo více trubek vedle sebe. Celková mezera je okolo 1-3mm.
Sekundární cívka se navine na trubku z plastu (novodur se mi osvědčil) a nejlepší poměr výška:šířce je 5:1 Drát by se měl pohybovat od 0,1-0,3mm.

Výstraha: Pamatujte, že toto zapojení je velmi nebezpečné. Na výstupu je vysoké napětí a toto napětí je schopno překonat větší vzdálenosti a prorazit nebo zapálit klasické PVC izolanty. Vysokofrekvenční napětí nekope, ale může vás popálit a způsobuje širokopásmové rušení. Vzniká jedovatý plyn O3 nutno větrat. Ke stavbě nikoho nenutím - můžete se svobodně rozhodnout. Za újmy na zdraví a na majetku nemám žádnou odpovědnost.
špatně umístěný primár, ale při takto malých výkonech přeskok nehrozíprvní úspěch

na hlavní stranu