Výroba kondenzátoru pro Teslův transformátor

Na kondenzátor v Teslově transformátoru jsou kladené velké nároky. Musí mít dostatečnou kapacitu a dielektrickou pevnost v řádech kilovoltů. Nejčastěji se používají kondenzátory svitkové vyrobené z lina nebo jiného dostatečně pevného PVC dielektrika, z plastové nebo skleněné láhve naplněné slanou vodou nebo kyselinou a MMC (serio-paralelní kombinace)

Kondenzátor z lina:
Tento kondenzátor vznikne z dvou obdélníků alobalu přesahující každý na jinou stranu proložené linem. Od krajů doporučuji nechat okolo 3cm. to odpovídá pevnosti nad 30kV Tyto kondenzátory mají kapacitu okolo 10nF podle délky lina a alobalu a doporučuji dávat 2 vrstvy alobalu. Díky stočení do válce se kapacita násobí oproti deskovému kondenzátoru.

Kondenzátor z lahve:
Výhodou tohoto kondenzátoru je jednoduchá výroba a levná cena. Pet-lahvý je všude dost. Stačí jen naplnit láhev slanou vodou nebo kyselinou(HCl, H2SO4 a další. Z bezpečnostních rizik proražení a výbuchu nedoporučuji používat) a pak vložit elektrodu z ušlechtilého kovu (vhodná je měď) do kapaliny a druhá elektroda vznikne obalením lahve alobalem. tento kondenzátor není moc kvalitní, i když jeho kapacita bývá přes 15nF.

MMC:
Serio-paralelní kombinací kondenzátorů nižších napětí (většinou "jen" na 1000 - 2500V) lze dosáhnout libovolné kapacity na libovolný napětí. Tento kondenzátor je asi nejkvalitnější ale i nejdražší. Při spojování kondenzátorů platí:
sériově se počtem kondenzátorů násobí napětí ale i stejným číslem se dělí kapacita
při paralelním se sčítá kapacita, maximální napětí zůstává.

Svitkový kondenzátor ze zahradnické folie:
Jedná se obdobu kondenzátoru z lina, ale dielektrikem je zahradnická folie. Folie jsem použil 4 vrstvy, abych získal požadovanou dielektrickou pevnost (přibližně 10kV) a potravinářský alobal. Toho jsem dával 2 vrstvy pro snížení odporu desek. Takový kondenzátor má třetinovou velikost oproti kondenzátoru z lina a 2-3 krát větší kapacitu (až 27nF). Bohužel má i vyšší svodový odpor, který vede po delší době k jeho mírnému zahřátí.
Výstraha:Při špatné konstrukci svitkového kondenzátoru (obsah vlhkosti) může dojít k výbuchu! Při konstrukci kondenzátoru z lahve může dojít k proražení stěny nebo k zahřívání kapaliny, což povede k jejímu odpařování. Proto doporučuji udělat v zátce lahve malou díru (popřípadě zalepit izolepou nebo voskem) aby v případě chyby mohl tlak uniknout ven a nedošlo k explozi lahve. Po nabití je na výstupu kondenzátoru vysoké napětí a toto napětí je schopno překonat větší vzdálenosti. I po vyzkratování se na kondenzátoru objevuje znovu napětí, proto by se měl skladovat se zkratovanými elektrodami. Ke stavbě nikoho nenutím - můžete se svobodně rozhodnout. Za újmy na zdraví a na majetku nemám žádnou odpovědnost.


jako příklad uvadím napětí 10V, ale kondenzátory se budou chovat stejně i na 100V, 1000V atd.


výroba svitkového kondenzátoru a kondenzátoru z lahve


svitek 7nF a vzadu 2litrová PET 17nF


první vrstva.


výsledný svitek.


další moje kondenzátory z lina různých kapacit pro dokonalejší vylaďování.

na hlavní stranu