Laser s DVD vypalovačky

Do předmětů lze pálit pouze z vypalovacích mechanik (DVD-RW nebo CD-RW). Pokusy s prvním laserem nedopadli moc dobře. Svítil hezky, ale nepálil. Druhý laser z další mechaniky, který obsahoval dvě červené laserové diody - jednu pro čtení a druhou pro zápis, která svítí mnohem méně, ale zato pálí. Optiku čoček jsem zezačátku nechal v původním stavu, proto šlo pálit jen na pár milimetrů. Pak jsem odstranil vnější čočku a nahradil jí optikou ze starého fotoaparátu. Nyní lze pálit na vzdálenost okolo 5cm. Pro pálení jsem zapojil obě diody, paprsek je tak lépe vidět. Regulaci proudu řeším jednoduše odporem. Hodnota odporu se zvolí podle požadovaného proudu (od 50R do 100R - proud diody by neměl překročit 200mA, jinak hrozí její spálení) a musí být minimálně 5W. Laserová dioda má 3 vývody, jejich zapojení vychází z obrázku.
zapojení podle: danyk.wz.cz


zapojení odporu a vývodů diody


nová optika


zapojené obě diody - pálí ta s červeným a modrým drátkem


pálení do drátu

na hlavní stranu