MOT - Trafo z mikrovlnné trouby

MOT - Trafo z mikrovnné trouby je klasický transformátor s železnými plechy, které jsou poměrně odbité komerční "levnou" výrobou. Jádro se skládá z dvou lakem slepených bloků plechů a následně svařené. To má za následek uzavírání vířivých proudů ve sváru a zahřívání trafa. Jeho základní poměr vinutí je nastaven tak, aby napětí zvyšoval narozdíl od jiných snižovacích traf, se kterými se docela často setkáváme. V mikrovlnné troubě slouží jako žhvení a napájení magnetronu. Odtud jeho počet vinutí - 3. Primární vinutí tlustým "měděným" drátem (mnohokrát jsem se setkal s hliníkovým, který měl oranžovo-červený lak!), sekundární cívkou s větším počtem závitů (napětí výstupu 1900V~ až 2100V~) a s vinutím pro žhavení magnetronu, který má cca 3-4 závity. (MOT má přibližně 0,7 - 1V na závit) Proud na výstupu sekundárního vinutí je okolo 1A a na žhavícím vinutí může být nad 100A (!není vinutí drátem dostatečně velkého průřezu, takže nelze tak velký proud odebírat. Nejedná-li se však o mot převinutý!) Další zajímavostí jsou rozptylové bočníky, které zamezují dostání veškerého výkonu primáru na sekundár. Tyto bočníky lze po vykonání menšího úsilí odstranit vyklepnutím kladivem. Takový MOT si vezme ale větší proudový ráz při zapnutí a do zkratu odebírá ze sítě mnohem větší proud a hrozí výpadek jističe. MOT je poměrně tvrdý ale poddimenzovaný zdroj a nelze ho tedy dlouho zatěžovat. I v zapojení v mikrovlnné troubě je konstruován tak, aby běžel nad hranice svých možností po krátkou dobu s aktivním chlazení větráku.

Výstraha: Pamatujte, že t el. zásuvce je proti zemi 230V~ a na VÝSTUPU z MOTu je 2100V~ Transformátor a má velký odběr proudu ze sítě. Hrozí výpadek jističů, spálení rozvodných pojistek nebo požar elektrických rozvodů. K zapojení nikoho nenutím - můžete se svobodně rozhodnout. Za újmy na zdraví a na majetku nemám žádnou odpovědnost.S bočníkama


odstraněné bočníky a žhavící vinutí


svařené plechy

na hlavní stranu