MOT se zdvojovačem

Tento zdroj je vhodný pro napájení klasického Teslova transformátoru. Je převzat z http://danyk.wz.cz Na výstupu je okolo 6kV. Diody jsou z mikrovlnek, popřípadě je lze nahradit libovolnýma diodama (nebo jejich serio-paralelní kombinací) dimenzovanýma na daný napětí a proud. Kondenzátor je též z mikrovlnné trouby. Pro toto zapojení platí stejná pravidla jako pro zapojování klasických zdrojů tj. lze spojit výstupy sériově. Při tomto zapojení je nutné zapojit tlumivku před MOTy a nedoporučuji takto zapojovat více než 4 zdroje! Vysokofrekvenční napětí poškodí MOTy!

Výstraha: Pamatujte, že toto zapojení je velmi nebezpečné. V el. zásuvce je proti zemi 230V~ a mezi fázemi 400V~ a na !JEDINÉM! VÝSTUPU z !JEDNOHO! MOTu je 2100V~ Transformátory a mají velký odběr proudu ze sítě. Hrozí výpadek jističů, spálení rozvodných pojistek nebo požár elektrických rozvodů. Ke stavbě nikoho nenutím - můžete se svobodně rozhodnout. Za újmy na zdraví a na majetku nemám žádnou odpovědnost.na hlavní stranu