Pomalý náběh zdroje "softstart"

Některé spotřebiče potřebují při zapnutí omezit výkon (snížit proudový ráz) aby nedošlo k vypnutí jističe. Lze použít termistor, který má po zapnutí velký odpor a omezí proudový náraz, procházejícím proudem se termistor zahřeje a zmenší svůj odpor na hodnotu řádově pod 1Ω. Toto řešení má nevýhodu v tom, že po vypnutí zůstane termistor po určitou dobu zahřátý a při opětovném zapnutí je připojení „natvrdo“.

Softstart se skládá z časovače, relé a výkon regulující součástky. Časovač z integrovaného obvodu 555 se nastaví na požadovanou dobu, po které sepne relé a tak se vyřadí regulační součástka z obvodu. Jako regulující součástku lze použít odpor (dostatečného výkonu) nebo tlumivku.

Relé je použito na 12V, aby mohlo být spínáno přímo z výstupu 555. Po přičtení ztráty 0,7V na ochranné diodě a 1,7V na časovači (při proudu 100mA) je potřeba použít stejnosměrné napájecí napětí 14,4V. Musí se tedy použít 12V transformátor, který po usměrnění a vyfiltrování dává 15V což je na hranici dovoleného napájecího napětí NE555. Proto je v obvodu 14V zenerova dioda a na cívce relé mi vychází napětí 11,7V. C2 a R3 tvoří derivační RC článek jehož časová konstanta určuje zpoždění přepnutí relé přibližně dle vztahu t=1,1*RC. To s výše uvedenými hodnotami součástek znamená, že relé přepne asi za 2s po zapnutí celého zesilovače. Po odpojení napájení od obvodu se do odporu R2 vybije filtrační kondenzátor C1 a také přes diodu D4 časovací kondenzátor C2. Zenerova dioda D3 zajistí, že se C2 nabije pouze na napětí nutné k překlopení IO a po vypnutí se tudíž rychleji vybije. Diody D5 a D6 je doporučeno použít právě při zapojení cívky relé na výstup NE555 z důvodu ochrany IO.


schéma zapojení


DPS
Seznam součástek:
IO1 – integrovaný obvod NE555
RE1 – relé přepínací 12V FINDER 4061
TR1 – transformátor do DPS 230V/12V 2,6VA
D1 – usměrňovací můstek B250C3000
D2 – Zenerova dioda 14V 5W 1N5351B
D3 – Zenerova dioda 7,5V 0,5W BZX33V007,5
D4,5,6 – usměrňovací dioda 1A 1N4007
R1 – rezistor metalizovaný 33Ω 0,6W
R2 – rezistor metalizovaný 1kΩ 2W
R3 – rezistor metalizovaný 180kΩ 0,6W
R4 – rezistor drátový 100Ω 10W
C1 – elektrolytický kondenzátor 220µF/25V
C2 – elektrolytický kondenzátor 10µF/25V

Hodnoty součástek nejsou kritické, lze použít i šuplíkové součástky. Při změně velikosti napájecího napětí se lehce upraví hodnota R1 a měřením se přezkouší jestli je napětí dostatečné. Pozor na výkonovou ztrátu odporu R1, kdy se změří úbytek na odporu a ztráta se dopočítá podle vztahu P[W]= U²[V] / R[Ω] a odpor se zvolí dostatečně předimenzovaný, aby zbytečně nehřál a zajistil se tak bezporuchový provoz.

na hlavní stranu