2 MOTy - zdroj pro teslův transformátor

Pro zlepšení vzhledu Teslova transformátoru jsem vytvořil zdroj 4kV z 2 mikrovlnných traf. Spojení traf je primáry paralelně a sekundáry sériově aby výsledné napětí jednotlivých motů se sčítalo. Pro omezení výkonu používám 4 tlumivek 250W paralelně pro výbojky. Výkon lze regulovat pomocí spínačů "A", které postupně připojují jednotlivé tlumivky, kdyby při případné poruše nebo zkratu nebyl výkon příliš destruktivní. Po vyladění teslova transformátoru a úpravě mezery v jiskřišti lze připojit všechny 4 tlumivky. Při tvrdém zkratu výstupu obou motů je odběr ze sítě 9A, a pro jištění zdroje používám 10A jistič, který bez problémů vydrží.

Výstraha: Pamatujte, že toto zapojení je velmi nebezpečné. V el. zásuvce je proti zemi 230V~ a na !JEDINÉM! VÝSTUPU z !JEDNOHO! MOTu je 2100V~ Transformátory mají velký odběr proudu ze sítě. Hrozí výpadek jističů, spálení rozvodných pojistek nebo požár elektrických rozvodů. Ke stavbě nikoho nenutím - můžete se svobodně rozhodnout. Za újmy na zdraví a na majetku nemám žádnou odpovědnost.


schéma


hmotnost 25kg

na hlavní stranu