Tranzistorový zesilovač s nastavením klidového proudu

Autor: MUdr. Petr Engel. Informace a schémata čerpány z http://engel.ic.cz kde autor popisuje zesilovač, nachází se zde i předešlá verze zesilovače a mnoho dalších koncových zesilovačů a předzesilovačů.

Jedná se o mírně upravený zesilovač Transiwatt. Nastavením klidového proudu umožňuje posun z třídy B do AB.
Regulace se provádí víceotáčkovým trimrem 5K, který otevírá nebo přivírá tranzistor BD139. Při třídě B je regulující tranzistor BD139 plně otevřen → napětí mezi C-E je od 0,5V-0,7V → víceotáčkový trimr se nastaví tak, že odpor mezi bází a emitorem je co největší. Při snižování odporu se začne tranzistor BD139 přivírat, úbytek napětí na přechodu C-E se zvýší a koncovými tranzistory začne téct klidový proud. Ideální úbytek na regulačním tranzistoru je okolo 1,2V, při 1,4V koncové tranzistory výrazně hřejí.

pro zvětšení klikněte

Zesilovač se napájí nesymetrickým napětím od 60V do 90V. Jeho sinusový výkon je 70W do 8Ω, bez problémů hraje i do 4Ω, ale do 4Ω nedoporučuji zkoušet jeho maximální výkon, který by teoreticky tvořil 140W. Při napájecím napětím nad 80V je změna třídy zesilovače problematická, špatná teplotní stabilizace způsobí, že klidový proud ohřívá regulační tranzistor a tím začne téct větší proud a tak to jde až do doby, kdy koncové tranzistory překročí maximální výkonovou ztrátu shoří. Jako vhodnou úpravu doporučuji odpory 100R 10W zaměnit za 150R 20W. Hodnota 150R zajistí stabilnější chod zesilovače a při 20W nedosahují tak vysoké teploty jako při 10W (výkonová ztráta na odporu je okolo 5W) Také doporučuji dát výkonové odpory dostatečně daleko od DPS, aby vyšší teplotou nedošlo k jeho zničení. Na (obou) těchto výkonových odporech by měl být úbytek 1/2 napájecího napětí s přesností 2-3V. Ta se nastaví odporem R6 - zvětšením odporu se napětí zvětší a naopak. To je velmi důležité, protože špatné nastavení způsobí nesymetrickou limitaci při velkém rozkmitu signálu.

Při oživení zapojit do série s napájecím napětím 100R 10W. Při správné funkci zesilovače je úbytek přibližně 10V-20V. Přeměřit, popřípadě doladit úbytek napětí na R9 a R10 změnou R6 na již zmiňovanou 1/2 napájecího napětí (tj. +kondenzátoru C9 = 1/2 napájecího napětí)

Zdroj napětí musí být dostatečně tvrdý. V mém případě jsem použil toroidní transformátor 2x29V 400W. Filtrační kondenzátory 4G7 v autorově zdroji jsem vyměnil za 3x10G. Zapojení jsem rozšířil o sofstart, aby při zapnutí nedocházelo k proudovému rázu a k omezení proudu při nabíjení filtračních kapacit a tak i prodloužení jejich životnosti. jejich

Dokumentace:
schéma zesilovače
seznam součástek
strana součástek
deska plošného spoje


doslova "funkční prototyp"


se zdrojem, vlevo od trafa sofststart


case

na hlavní stranu