Základní věci o elektru

Udává se, že pro člověka je nebezpečný proud na 0,1A = 100mA. Obyčejná tužková baterie do ovladačů nebo fotoaparátů dokáže dát zkratový proud okolo 10A! Ale je zbytečné se obávat tužkových a jiných baterií. Další důležitou roli totiž hraje napětí. 1 monočlánek vám dává maximálně 1,5V. To při přibližném odporu těla 2M dostaneme z ohmova zákona U=R*I 0,0000007,5A. sami si už můžete obdobně spočítat pro 2100V a nebo jiné napětí. Nesmíme však zanedbat rozdíl mezi stejnosměrným a střídavým proudem.

Stejnosměrný proud, který mimo jiné prosazoval T.A. Edison způsobuje tepelné popáleniny a elektrolýzu krve. Jednoduše řečeno se vám uvaří a rozloží krev, vzniklé bubliny z plynů krve vám poškodí vnitřní orgány.
z praxe: pro přenos stejnosměrného napětí na větší vzdálenosti je potřeba tlustých vodičů. Při zkratu shoří celý kabel po celé délce až k elektrárně.

Zato střídavý proud od N. Tesly způsobuje křeče svalů změnu frekvence srdce(taky sval) z 1-2Hz (když je člověk v klidu) na 50Hz pokud se jedná o proud v el. rozvodech. Aby byl úraz síťovým napětím mimo jiné nebezpečný, je důležité, jestli bude osoba stát na koberci, suchém dřevě v gumové obuvi, protékající proud člověku neublíží - je zanedbatelně malý. Naopak tomu je, když se člověk dotkne Nuláku, Ochranného kolíku, topení nebo když stojí na mokré promáčené podlaze.
z praxe: je možné ho transformovat na vyšší napětí a pro přenos na větší vzdálenosti není potřeba mít velký průřez drátu. Při vyšším napětí se stejný výkon přenese při menším proudu -> menší tepelné ztráty P=U*I. Při zkratu se objeví pár modrých jisker a zničí se pouze zkratované místo. Když někdo vyzkratuje zásuvku s tím: "Prej se má objevit jen pár jiskřiček a vedení má být v poho?" tak upozorňuji na to, že než se objeví jiskřičky, tak poteče velký zkratový proud, který vyrazí jistič nebo speče el. vedení ve zdech.

Všechny informace berte s REZERVOU! Záleží opravdu na mnoha ostatních faktorech (vlhkost, teplota, druh obuvi a podlahy, fyzická kondice...) Když nějakou lamu napadne vzít ampérmetr a měřit proud, který člověkem prochází a bude se snažit udržet to v normě, tak za škody na zdraví opravdu nehodlám brát odpovědnost. Přeci je to jenom statistika!

na hlavní stranu